60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Hyr en Buster XL båt.

Pris: 120€ / dygn + bränsle.

Buster XL båt och kartplotter

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu