60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Evenemang: Räkfrossa

lördag 5/9

Räkbuffe .Kl. 18-22 Pris: 32€, inkluderar ett glas vin eller en öl. Bordsreservering.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu