60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Gästhamnens öppethållningstider
Vierassataman aukioloajat
Guest Harbour Open Hours

 

Öppet-Avoinna-Open

Dagligen-Päivittäin-Daily

Kl/klo. 9.00-21.00

Välkommen! / Tervetuloa! / Welcome!

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu