60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Gästhamnens öppethållningstider
Vierassataman aukioloajat
Guest Harbour Open Hours

Buffalo & Verkan Crew tackar för denna säsong!

Buffalo & Verkan Crew kiittää tästä kaudesta!

Välkommen! / Tervetuloa! / Welcome!

Under andra tider sköter restaurangen gästhamnsservicen.

Muina aikoina ravintola hoitaa vierassatamapalvelut.

At other times the restaurant handles the guest harbour service.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu