60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Gästhamnens öppethållningstider
Vierassataman aukioloajat
Guest Harbour Open Hours

27.8-27.10

 

Restaurangen sköter om hamnservicen!

Ravintola hoitaa satamapalvelut!


Välkommen! / Tervetuloa! / Welcome!

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

HTML5 CSS Nettitonttu